Listování
od 

Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 -- Krakow : AGH, 2000
Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi -- Kraków : AGH, 2002
Geotechnika w budownictwie i górnictwie -- Wróclaw : Politechnika Wróclawska, 2003
Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1986 [vyšlo 1988]
Geothermal district heating schemes. 1997 course text-book -- Skopje : International summer school on direct application of geothermal energy, 1997
Geothermal/dendrochronological paleoclimate reconstruction across eastern margin of Eurasia. Proceedings 2002 international Matsuyama workshop -- Matsuyama, 2003
Geothermie: Forschung Entwicklung Markt -- Straubing : Geothermische Vereinigung e. V., 1998
Geotourism-New dimensions in XXI century tourism and for future development , 2005
Geotrasa Sudetská, 13
Geotrasa Sudetská, 15
Geotrasa Sudetská, 20. oblast Budišov nad Budišovkou, 21. oblast Opava / Otava, Jiří -- Varšava - Praha : Česká geologická služba, Paňstwowy instytut geologiczny - Paňstwowy Instytut Badavczy, 2013 -- ISBN 978-80-7075-834-2
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Geotrasa Sudetská, geologicko - turistický průvodce, 20. a 21. oblast (Budišov nad Budišovkou a Opava)
Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce / Cwojdziński, Stefan, Ihnatowicz, Adam, Mrázová, Štěpánka, Otava, Jiří, Pacuła, Justyna, Pecina, Vratislav, Rejchrt, Miroslav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stachowiak, Andrzej, Večeřa, Josef -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-834-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Geoturismus / Hoření, Aleš, Jakubec, Pavel, Jenč, Petr, Mencl, Václav, Novotný, Robert, Pásková, Martina, Prostředník, Jan, Prouza, Vladimír, Půža, Bohumil, Rapprich, Vladislav, Řídkošil, Tomáš, Šída, Petr, Štýrský, Jiří, Tomíčková, Petra, Zelenka, Josef, Ziegler, Václav -- Turnov : Geopark Český ráj, 2011 -- ISBN 978-80-254-8875-1
Typ dokumentu: skripta
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní informační systém oblasti Jesenicka / Aichler, Jaroslav, Dekanová, Pavlína, Fifernová, Martina, Gürtlerová, Pavla, Kondrová, Lucie, Pecina, Vratislav, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů / Hanžl, Pavel, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Kunceová, Eva, Rukavičková, Lenka, Večeřa, Josef, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní mapy 1 : 500 000 / Hanžl, Pavel, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Gerhard Mercator und seine Zeit -- Duisburg : Walter Braun, 1996
Geschichte der Erdwischenschafted, 3. Symposium Hallstatt 2001 -- Hallstatt : Geologische Bundesanstalt, Wien, 2001 -- ISBN 1017-8880