Listování
od 

Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce / Cwojdziński, Stefan, Ihnatowicz, Adam, Mrázová, Štěpánka, Otava, Jiří, Pacuła, Justyna, Pecina, Vratislav, Rejchrt, Miroslav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stachowiak, Andrzej, Večeřa, Josef -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-834-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Geoturismus / Hoření, Aleš, Jakubec, Pavel, Jenč, Petr, Mencl, Václav, Novotný, Robert, Pásková, Martina, Prostředník, Jan, Prouza, Vladimír, Půža, Bohumil, Rapprich, Vladislav, Řídkošil, Tomáš, Šída, Petr, Štýrský, Jiří, Tomíčková, Petra, Zelenka, Josef, Ziegler, Václav -- Turnov : Geopark Český ráj, 2011 -- ISBN 978-80-254-8875-1
Typ dokumentu: skripta
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní informační systém oblasti Jesenicka / Aichler, Jaroslav, Dekanová, Pavlína, Fifernová, Martina, Gürtlerová, Pavla, Kondrová, Lucie, Pecina, Vratislav, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů / Hanžl, Pavel, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Kunceová, Eva, Rukavičková, Lenka, Večeřa, Josef, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovědní mapy 1 : 500 000 / Hanžl, Pavel, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Gerhard Mercator und seine Zeit -- Duisburg : Walter Braun, 1996
Geschichte der Erdwischenschafted, 3. Symposium Hallstatt 2001 -- Hallstatt : Geologische Bundesanstalt, Wien, 2001 -- ISBN 1017-8880
Geschichte der Erdwischenschaften 3. Symposium Hallstatt 2001 -- Wien : Geologische Bundesanstalt, Wien, 2001 -- ISBN 1017-8880
Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich. 1, Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie. -- Graz : Universität Graz, 2000
Giacomo Meyerbeer: Le Proph?te. Edition - Konzeption - Rezeption. Bericht zum Internationalen Kongress 13.-16. Mai 2007 Folkwang Hochschule Essen-Werden. -- Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag, 2008 -- ISBN 978-3-487-14320-0
GIC - 17 National Reports -- Uppsala : Geological Survey of Sweden, 2002
GIC - 18 National Reports -- Praha : Česká geologická služba, 2003
GIC - 19 National Reports -- Denver : Geological Survey of the United State of America, 2004
GIC - 20 National Reports -- Trondheim : Norská geologická služba, 2005
GIC-18, Annual Meeting of the Geoscience Information Consortium, 15-19 June 2003, Prague, Czech Republic -- Prague : Czech Geological Survey, 2003
The GIC-21 Annual Meeting Volume -- Warszawa : Polish Geological Institute, 2006
GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Jelenová, Marta, Kachlíková, Renata, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí / Bravený, Libor, Kopačková, Veronika, Martínek, Karel, Štych, Přemysl -- Kateřinská 10, 128 00 Praha 2 : Česká kosmická kancelář, o. p. s, 2007
Typ dokumentu: skripta
Zdroj: ČGS (RIV)
GIS aplikace Surovinový informační systém / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)