Listování
od 

Graptoliti a palaeoscolecidi ? tradice a naděje stratigrafie / Kraft, Petr, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Grassing arable land with hi-risk infiltration
Gravimetric mapping 1:25 000 of Krkonoše-Jizera crystalline complex
Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina / Kujal, Roman -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika / Hanák, Jaromír, Mrázová, Štěpánka, Mrlina, J., Sedlák, Jiří, Šrámek, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm / Hubatka, František, Švancara, Jan, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: MU, PřF
Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova / Blecha, Vratislav, Mrlina, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná / Blecha, Vratislav, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Gravimetrický průzkum přístupové chodby mezi nádržemi H106A, H106B, H107B, H107B na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná / Blecha, Vratislav, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Gravimetrie / Blecha, Vratislav, 2004
Typ dokumentu: software
Zdroj: UK, PřF
Gravimetry
Gravitační pole / Blecha, Vratislav, 2004
Typ dokumentu: software
Zdroj: UK, PřF
Gravity data for the analysis of the seismic profile 220/79 from the area Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
Gravity field
Gravity prospecting at the locality Březno u Chomutova
Gravity prospecting of subsoil in underground fuel storage No. 230/H 107A at Čepro, Inc. store, locality Včelná
Gravity survey of acces corridor to storage tanks H106A, H106B, H107B, H107B at Čepro, Inc. store, locality Včelná
The Great Ordovician Biodiversification Event -- New York : Columbia University Press
Grenzen und Grenzregionen in Südosteuropa -- München : Südosteuropa Gesellschaft, 1998 -- ISBN 3-925440-78-5
Groundwater and Ecosystems, XXXV IAH Congress -- Lisbon : International Association of Hydrogeologists, 2007 -- ISBN 978-989-95297-3-1