Listování
od 

Histoire géologique de la Mayenne / Couville, P., Crasquin, S., Eraud, D., Frýda, Jiří, Hinguant, S., Le Gall, J., Moulle, P., Pigeaud, P., Plaine, J., Racheboeuf, P., Tréguier, J., Vidal, M. -- Brest : Errance, 2010 -- ISBN 978-2-87772-421-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Historical seismology. Interdisciplinary studies of past and recent earthquakes -- Dordrecht : Springer, 2008
Historická geografie. Supplementum
Historická geografie, Supplementum I, Historická krajina a mapové bohatství Česka -- Praha : Historický ústav Akademie věd, 2006 -- ISBN 80-7286-093-3
Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006 -- Praha : Historický ústav AV ČR, 2006
Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie -- Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2009 -- ISBN 978-80-89060-14-6
Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, dalo Okresní muzeum v Děčíně, 1995, 169 stran / Cvrk, František, Kotyza, Oldřich, Pažourek, Vlastimil
Historický Důl Jeroným v Čisté / Daněk, T., Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Rambouský, Zdeněk, Žůrek, P. -- Ostrava : Ediční středisko VŠB TU Ostrava, 2008 -- ISBN 978-80-248-1757-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví / Bíl, Michal, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kirchner, Karel -- Brno : Ústav geoniky AVČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historie a změny klimatu. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005 / Acot, P.
Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře -- S.l. : s.n., 1992
Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře -- S.l. : s.n., 1992
Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků -- Praha : Česká botanická společnost, 2013
Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty -- Praha : Česká botanická společnost, 2013
Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém / Roček, Zbyněk -- Praha : Academia, 2002 -- ISBN 80-200-0858-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Historie zlatohorských dolů / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Jeseník : PINKA, 2010 -- ISBN 978-80-903141-2-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
History, biodiversity, and management of floodplain forest . Case study of national nature reserve of Vrapac, Czech Republic -- Olomouc : UP Olomouc, 2009
History of mining in Zlaté Hory
History of Quaternary Geology and Geomorphology. Abstracts of papers -- Vilnius : Lithuanian Academy of Sciences, 2006 -- ISBN 9955-676-32-9
History of Research in Mineral Resources. Guadernos del Museo Geominero 13 -- Madrid : Instituto Geológico y Minero de Espaňa, 2011 -- ISBN 978-84-7840-856-6