Listování
od 

History of mining in Zlaté Hory
History of Quaternary Geology and Geomorphology. Abstracts of papers -- Vilnius : Lithuanian Academy of Sciences, 2006 -- ISBN 9955-676-32-9
History of Research in Mineral Resources. Guadernos del Museo Geominero 13 -- Madrid : Instituto Geológico y Minero de Espaňa, 2011 -- ISBN 978-84-7840-856-6
Hlásí se Meteor
Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti / Táborský, Zdeněk, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 2 / Táborský, Zdeněk, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3 / Táborský, Zdeněk, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hlavní rysy geologie spolkové země Lara, severozápad Venezuely / Novák, Jiří Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec / Čejchanová, Alena, Habel, Johann, Jírů, Roman, Rojík, Petr -- Praha : Česká geologická služba, 2011 -- ISBN 978-80-7075-768-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Hochwasser, Wassermangel, Gewässerverschmutzung - Problemlösung mit modernen hydrologischen Methoden -- Hennef : Fachgemeinschaft Hydrologische Wissenschaften in der DWA, 2008
Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů / Fottová, Daniela, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů / Benčoková, Anna, Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena, Tesař, Miroslav, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Makovský, Jaroslav -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky / Burešová, Renata, Chuman, Tomáš, Cudlín, Pavel, Černý, Karel, Engstová, Barbora, Guth, Jiří, Hesslerová, Petra, Petříček, Václav, Plch, Radek, Pokorný, Jan, Prokopová, Marcela, Romportl, Dušan, Seják, Josef, Skořepová, Irena, Stará, Lenka, Vacek, Václav, Vyskot, Ilja, Zapletal, Miloš -- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2010 -- ISBN 978-80-7414-235-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu / Martinec, Petr, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy / Martinec, Petr, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999
Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov / Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov / Georgiovská, Lucie, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Staš, Lubomír, Stašová, V., Vavro, Leona -- Ostrava : DIAMO GEAM Dolní Rožínka, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG