Listování
od 

Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Makovský, Jaroslav -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky / Burešová, Renata, Chuman, Tomáš, Cudlín, Pavel, Černý, Karel, Engstová, Barbora, Guth, Jiří, Hesslerová, Petra, Petříček, Václav, Plch, Radek, Pokorný, Jan, Prokopová, Marcela, Romportl, Dušan, Seják, Josef, Skořepová, Irena, Stará, Lenka, Vacek, Václav, Vyskot, Ilja, Zapletal, Miloš -- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2010 -- ISBN 978-80-7414-235-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu / Martinec, Petr, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy / Martinec, Petr, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999
Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov / Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov / Georgiovská, Lucie, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Staš, Lubomír, Stašová, V., Vavro, Leona -- Ostrava : DIAMO GEAM Dolní Rožínka, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB / Budkovský, Jan, Havíř, Josef, Holeček, Jan, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod / Aimová, I., Kolář, Václav, Kopačková, Veronika, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Schovánek, Pavel, Šebesta, Jiří, Štědrá, Veronika, Valigurský, Leoš, Zbořil, Aleš, 2004
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod / Adamová, Marie, Bouček, Jan, Fediuk, Ferry, Kolář, Václav, Nývlt, Daniel, Schovánek, Pavel, 2003
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005 / Kopačková, Veronika, Krupička, Jiří, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Schovánek, Pavel, Šebesta, Jiří, Štědrá, Veronika, Valigurský, Leoš, Vít, Jan, 2005
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006 / Kopačková, Veronika, Krupička, Jiří, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Schovánek, Pavel, Šebesta, Jiří, Štědrá, Veronika, Valigurský, Leoš, Vít, Jan, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín / Rybář, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva / Bůžek, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, Jan, Valigurský, Leoš -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- Ostrava : ÚGN AVČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko) / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- Ostrava : UGN AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- Ostrava : DIAMO, s.p, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS / Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Makovský, Jaroslav, Rambouský, Zdeněk -- Ostrava : DIAMO, s.p, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG