Listování
od 

Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov / Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov / Georgiovská, Lucie, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Staš, Lubomír, Stašová, V., Vavro, Leona -- Ostrava : DIAMO GEAM Dolní Rožínka, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB / Budkovský, Jan, Havíř, Josef, Holeček, Jan, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod / Aimová, I., Kolář, Václav, Kopačková, Veronika, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Schovánek, Pavel, Šebesta, Jiří, Štědrá, Veronika, Valigurský, Leoš, Zbořil, Aleš, 2004
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod / Adamová, Marie, Bouček, Jan, Fediuk, Ferry, Kolář, Václav, Nývlt, Daniel, Schovánek, Pavel, 2003
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005 / Kopačková, Veronika, Krupička, Jiří, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Schovánek, Pavel, Šebesta, Jiří, Štědrá, Veronika, Valigurský, Leoš, Vít, Jan, 2005
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006 / Kopačková, Veronika, Krupička, Jiří, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Schovánek, Pavel, Šebesta, Jiří, Štědrá, Veronika, Valigurský, Leoš, Vít, Jan, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín / Rybář, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva / Bůžek, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, Jan, Valigurský, Leoš -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- Ostrava : ÚGN AVČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko) / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- Ostrava : UGN AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- Ostrava : DIAMO, s.p, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS / Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Makovský, Jaroslav, Rambouský, Zdeněk -- Ostrava : DIAMO, s.p, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby / Havlín, Aleš, 2012
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích / Dempírová, Ludmila -- Envirochemica 99 : Praha, 1999
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd -- Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita , 2005
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004
Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku / Forczek, Ingrid, Hartvich, Filip, Hladká, Monika, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- Praha : ÚSMH AV ČR, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004 / Briestenský, Miloš, Drtina, Jan, Forczek-Kyrianová, Ingrid, Hamplová, Olga, Hartvich, Filip, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH