Listování
od 

Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina / Brožová, Zuzana, Buchtele, Jaroslav, Káš, Václav, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice / Fottová, Daniela -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Holešov / Frantál, Bohumil, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology -- Warszawa : Polska Akademia nauk, Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. Stanislawa Leszyckiego, 2003 -- ISBN 83-87954-29-2
Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou, Bohemina Karst
Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst, International Conference on Past Global Changes, Excursion Guide / Cílek, Václav, Hlaváč, J., Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, Renata, Ložek, V., Žák, Karel -- Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences and Czech Geological Survey, 2000
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide / Cílek, Václav, Hlaváč, Jaroslav, Kadlecová, R., Ložek, Vojen, Žák, K. -- Prague : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic & Czech Geological Survey, 2000
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene flood plain of the Labe River -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 1994
Holocene flood plain of the Labe River / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 1994
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene flood plain of the Labe river, Geologický ústav AV ČR, Praha, 1994 / Růžičková, Eliška (ed.), Zeman, Antonín (ed.)
Holocene flood plain of the Labe River (past climatic changes and their impact on natural and human development / Boháčová, I., Břízová, Eva, Nývlt, Daniel, Růžičková, E. -- Praha : ČGÚ Praha, Geologický ústav Praha AV ČR, 2000
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou / Adamová, Marie, Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- Česká geologická společnost, Praha : Česká geologická společnost, Praha, 2009 -- ISBN 978-80-904208-4-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu / Bruthans, J., Buzek, F., Bůzek, František, Cílek, Václav, Hladíková, J., Hladíková, Jana, Kadlec, J., Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, R., Kadlecová, Renata, Ložek, V., Ložek, Vojen, Šťastný, M., Šťastný, Martin, Žák, K., Žák, Karel, Žigová, A., Žigová, Anna -- Praha : Český geologický ústav, 2001 -- ISBN 80-7075-472-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (RIV)
Honorary member of the Slovak geological society
Hora hor. Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2009 -- ISBN 80-86124-65-7
Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-2075-733-8
Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference / Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- Praha : Česká geologická služba, Vysoká škola báňská - Tecnická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-2075-733-8
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl -- Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1984
Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1984