Listování
od 

Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- [Příbram] : [S.n.], 1984
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika -- [Příbram] : [s.n.], 1986
Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- Příbram : s.n., 1991
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- [Příbram] : [s.n.], 1986
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- [Příbram] : [S.n.], 1983 : [S.n.], 1983
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- [Příbram] : [S.n.], 1982
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- [Příbram] : [s.n.], 1986
Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- S.l. : s.n., 1995
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví -- [Příbram] : [S.n.], 1983
Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů -- Příbram : S.n., 1996
Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- Příbram : s.n., 1991
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů -- [Příbram] : [s.n.], 1986
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů -- [Příbram] : [s.n.], 1986
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, přednáška T7 -- Příbram : Hornická Příbram ve vědě a technice, 2005
Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- Příbram : S.n., 1996
Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-694
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice / Večeřa, Josef -- Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2006 -- ISBN 80-903430-9-0
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva / Grygárek, Jiří, Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr, Večeřa, Josef, 2004
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana / Kukal, Zdeněk, Reichmann, František -- Praha : Český geologický ústav, 2000 -- ISBN 80-7075-0413-00
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)