Listování
od 

Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000 / Burda, Jiří, Čurda, Jan, Hartlová, Lída, Herrmann, Zdeněk, Kadlecová, Renata, Kryštofová, Eva, Michlíček, Emil, Olmer, Miroslav, Prchalová, Hana, Skořepa, Jaroslav, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774) / Čurda, Jan, Godány, Josef, Kryštofová, Eva, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče / Bláha, Vladimír, Erbanová, Lucie, Holeček, Jan, Lukeš, Jiří, Pacherová, Petra, Rukavičková, Lenka, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí / Burda, Jiří, Godány, Josef, Herčík, Ferdinand, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický rajon 4270 'Vysokomýtžská synklinála'. Geologická rešerše / Čech, Stanislav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický rajon 4420 'Jizerský coniac'. Geologická rešerše / Čech, Stanislav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický rajon 4430 'Jizerská křída levobřežní'. Geologická rešerše / Čech, Stanislav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický rajon 4521 'Křída Košáteckého potoka'. Geologická rešerše / Čech, Stanislav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický rajon 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře. Geologická rešerše / Čech, Stanislav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický rajon 'Jizerská křída pravobřežní'. Geologická rešerše / Čech, Stanislav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů / Bláha, Vladimír, Otrubová, Dana, Rukavičková, Lenka, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí / Beneš, Stanislav, Bláha, Vladimír, Chovančík, Ladislav, Kubík, Stanislav, Otrubová, Dana, Rukavičková, Lenka, Svoboda, Jaroslav, Šebesta, Cyril, Veselý, Stanislav, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru -- Ostrava : VŠB - TU Ostrava -- ISBN 80-7078-855-0
Hydrogeologie české křídové pánve / Herčík, F., Herrmann, Z., Valečka, Jaroslav -- Praha : Český geologický ústav, Praha, 1999 -- ISBN 80-7075-309-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeology.
Hydrogeology of crystalline rocks -- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000 -- ISBN 0-7923-6082-6
Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin -- Praha : Czech geological survey -- ISBN 80-7075-604-7
Hydrogeophysics -- Dordrecht, Berlín, Heidelberg, New York : Springer -- ISBN 978-1-4020-3101-4
Hydrological responses of small basins to a changing environment -- Vídeň : The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, 2010 -- ISBN 978-3-900962-90-6
Hydrologické dni 2005 -- Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2005