Listování
od 

ISRM Regional Symposium - Advancing Rock Mechanics Frontiers to meet the Challenges of 21st Century. Proceedings -- New Delhi : Central Board of Irrigation and Power, 2002
Italia 2004. 32nd International Geological Congress -- Firenze : Ryan W.B.F. and Malinverno A., 2004
Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2004
Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs. Proceedings of the conference dedicated to the jubilee of Owe Axelsson -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2004 -- ISBN 80-86407-99-3
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
ITIA Series.
IUGG 21 General Assembly. Abstracts -- Boulder : IUGG, 1996
IUGG 21st General Assembly. Abstracts -- Boulder : IUGG, 1995 : IUGG, 1995
IUGG 21st General assembly. Abstracts. Workshop SW 17 - Intra continental earthquakes. -- Boulder : IUGG, 1995
IUGG, 24th General Assembly 2.-13. 7. 2007, Perugia, Italy -- Perugia : IUGG XXIV General Assembly, 2007
IUGG 99, Abstracts, July 19 - July 24, week A -- Birmingham : University of Birmingham, School of Earth Science, 1999
IUGG 99, Abstracts, July 26th - 30th, week B -- Birmingham : University of Birmingham, School of Earth Science, 1999
IUGG 99 Birmingham Abstracts -- Birmingham : The University of Birmingham, School of Earth Sciences, Edgbaston, Birmingham, UK, 1999
IUGG XXIV General Assembly -- Perugia : International Union of Geodesy and Geophysics, 2007
IV INTERNATIONAL PETROARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM - BOOK OF ABSTRACTS / Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Přichystal, Antonín, 2007
Typ dokumentu: konference
Zdroj: MU, PřF
IV International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage. Abstracts -- Braga : Earth Sciences Centre, University of Minho, 2005
IV. konference o tavených horninách -- Plzeň : Dům techniky ČSVTS, 1981
IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2009
Ivaň: 750.výročí první písemné zmínky -- Ivaň : Obec Ivaň -- ISBN 978-80-254-4548-8
Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno