Listování
od 

IV. konference o tavených horninách -- Plzeň : Dům techniky ČSVTS, 1981
IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2009
Ivaň: 750.výročí první písemné zmínky -- Ivaň : Obec Ivaň -- ISBN 978-80-254-4548-8
Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno
IVth International Meeting of Cavers in the Moravian Karst, IInd National Speleological Congress : xxxxxxxxxx, 1999
IVth International Meeting of Cavers in the Moravian Karst, IInd National Speleological Congress - Abstract -- Brno : Czech speleological society, 1999
IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety -- Sosnowiec : W et W, Sosnowiec, 2002 -- ISBN 83-87431-41-9
IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů -- Brno : Masarykova univerzita v Brně a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2005 -- ISBN 80-210-3635-4
IX. sympozjum "Geologia formacji węglonosnych Polski. Formacja karbóńska" -- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 1986
IXth Congress R.C.M.N.S. Global Events and Neogene Evolution of the Mediterranean: abstracts -- Barcelona : Institut Paleontologic Dr. M. Crusafont, 1990
IXth International Geological Conference of Ph.D. Studemts and Young Scientis Zawoja-Herlany -- Zawoja - Herlany : Faculty of Geology, Geophysics and Enviromental Protection, AHG - University of Science and Technology, Krakow, 2008 -- ISBN 978-83-60958-10-0
IXth International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists, Zawoja-Herlany: 'Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment' / Adamcová, Jana, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
J. Čejka et al.: Ivančice. Dějiny města. -- Ivančice : Město -- ISBN 80-238-9441-2
J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska -- Brno : AÚ AV ČR -- ISBN 80-86023-40-0
Jak se dělá výstava [katalog výstavy] / Cílek, Václav, Palla, M. -- s. l : s. n, 2008
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jak se vyhnout hněvu matky Země: geologická rizika všedního dne. Námět / Štědrá, Veronika, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
The James Hall Symposium: Second International Symposium on the Silurian System -- Rochester N. Y. : University of Rochester, 1996
James Ross Island - Northern Part. Topographic map 1 : 25 000 / Nývlt, Daniel, Šerák, Luděk, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Japan Geoscience Union Meeting 2006. Conference Abstracts -- - : Japan Geoscience Union, 2006
Japan Geoscience Union Meeting 2008 -- - : Japan Geoscience Union, 2008