Listování
od 

Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve) / Bokr, Pavel, 2007
Typ dokumentu: diplomová práce
Zdroj: ČGS (RIV)
Ichthyolith Issues Special Publication
Iconografia do terramoto de Lisboa de 1755 / Kozák, Jan, Moreira, V. S., Oldroyd, D. R. -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 2006 -- ISBN 80-239-6917-X
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Iconography of the 1755 Lisbon earthquake / Kozák, Jan, Moreira, V. S., Oldroyd, D. R. -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 2005 -- ISBN 80-239-4390-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
ICP Information Newsletter -- Massachusetts : ICP Information Newsletter Inc, 2006
ICP Information Newsletter, 2006 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry Abstracts -- Amherst, Massachusets : ICP Information Newsletter, Inc, 2006
ICP Information Newsletter. CD-ROM edition
IDEAS 2009 -- Ostrava : ČVUT Praha, 2009
Identification of matters causing the destruction of flooring Panbex F3
Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ / Fischer, W., Hlavinková, Pavlína -- Brno : Regiograph, 1999 -- ISBN 80-901844-4-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka / Fischer, W., Hlavinková, Pavlína -- Brno : Ústav geoniky AVČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy / Elsnerová, Veronika, Franců, Eva, Geršl, Milan, Ivanov, Martin, Krumlová, Hana, Müller, Pavel, Nývlt, Daniel, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech / Weishauptová, Zuzana -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím / Binek, J., Chabičovská, K., Frantál, Bohumil, Galvas, M., Galvasová, I., Halásek, D., Holeček, J., Kadečka, S., Klusáček, Petr, Toušek, V. -- Brno : GaREP, s.r.o, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Identifikace látek způsobujících poruchy podlahy PANBEX F3. / Chvátal, Marek, Pertold, Zdeněk, 1999
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 'Remote Sensing for a Dynamic Earth', IGARSS 2012 proceedings -- Munich : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012 -- ISBN 978-1-4673-1159-5
IFMBE proceedings -- Singapore, 2005
IGCP 449 meeting
IGCP 469 - Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments. Cardiff Meeting, April 14th-16th 2005 -- Cardiff, 2005
IGCP 469 meeting in Bucharest -- Bucharest : University of Bucharest, 2005