Listování
od 

Jak se dělá výstava [katalog výstavy] / Cílek, Václav, Palla, M. -- s. l : s. n, 2008
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jak se vyhnout hněvu matky Země: geologická rizika všedního dne. Námět / Štědrá, Veronika, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
The James Hall Symposium: Second International Symposium on the Silurian System -- Rochester N. Y. : University of Rochester, 1996
James Ross Island - Northern Part. Topographic map 1 : 25 000 / Nývlt, Daniel, Šerák, Luděk, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Japan Geoscience Union Meeting 2006. Conference Abstracts -- - : Japan Geoscience Union, 2006
Japan Geoscience Union Meeting 2008 -- - : Japan Geoscience Union, 2008
Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie -- Wrocław : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1989 -- ISBN 83-04-03037-3
Jber. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver., N.F. 91
Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22 -- Praha : Fontes Rerum, 2008
Jesenické zlaté stezky / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Jeseník : Viera Večeřová - cestovní agentura a vysavatelství PINKA, 2002 -- ISBN 80-903141-0-4
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Jesenicko -vlastivědný sborník -- Jeseník : Vlastivědné muzeum jesenicka a Státní okreesní archív Jeseník
Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky / Aichler, Jaroslav, Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, Pošmourný, Karel, Večeřa, Josef -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-841-0
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Jeskyně -- Praha ; Brno : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; EkoCentrum, 2009
Jeskyně / Albrecht, J., Andrejkovič, T., Balák, I., Baroň, I., Bezděčka, P., Bílková, D., Bosák, Pavel, Bouše, P., Brom, R., Chvátal, P., Cícha, J., Cílek, Václav, Demek, J., Drbal, K., Flek, J., Geršl, Milan, Horáček, D., Jäger, O., Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, Eva, Kolařík, J., Komaško, A., Kopecký, J., Krejča, F., Kučera, B., Ložek, Vojen, Marek, M., Mertlík, J., Mikuláš, Radek, Mlejnek, R., Morávek, R., Ouhrabka, V., Sklenář, K., Sládek, P., Slezák, L., Svoboda, K., Šimečková, B., Šutta, V., Vařilová, Zuzana, Vašátko, J., Vítek, J., Wagner, J., Zelenka, J., Zeman, Ondřej, Žák, Karel -- Brno : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009 -- ISBN 978-80-87051-17-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jetting Technology. 13th International Conference -- London : Mechanical Engineering Publications, 1996
Jezera České republiky -- Česká republika : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie -- ISBN 80-86561-05-4
Jílové suroviny na lokalitě Myslinka : petrografie : závěrečná zpráva / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Praha : GET, s. r. o, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. -- Olomouc : Muzeum umění -- ISBN 978-80-87149-31-7
Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví -- Ostrava : Montanex, 2001 -- ISBN 80-7225-057-4
Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce / Doláková, N., Hypr, D., Kadlec, Jaroslav, Mlejnek, O., Musil, R., Neruda, P., Nerudová, Z., Valoch, K. -- Praha : Česká geologická společnost, 2008 -- ISBN 978-80-904208-2-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ