Listování
od 

Jeskyně / Albrecht, J., Andrejkovič, T., Balák, I., Baroň, I., Bezděčka, P., Bílková, D., Bosák, Pavel, Bouše, P., Brom, R., Chvátal, P., Cícha, J., Cílek, Václav, Demek, J., Drbal, K., Flek, J., Geršl, Milan, Horáček, D., Jäger, O., Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, Eva, Kolařík, J., Komaško, A., Kopecký, J., Krejča, F., Kučera, B., Ložek, Vojen, Marek, M., Mertlík, J., Mikuláš, Radek, Mlejnek, R., Morávek, R., Ouhrabka, V., Sklenář, K., Sládek, P., Slezák, L., Svoboda, K., Šimečková, B., Šutta, V., Vařilová, Zuzana, Vašátko, J., Vítek, J., Wagner, J., Zelenka, J., Zeman, Ondřej, Žák, Karel -- Brno : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009 -- ISBN 978-80-87051-17-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jetting Technology. 13th International Conference -- London : Mechanical Engineering Publications, 1996
Jezera České republiky -- Česká republika : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie -- ISBN 80-86561-05-4
Jílové suroviny na lokalitě Myslinka : petrografie : závěrečná zpráva / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Praha : GET, s. r. o, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. -- Olomouc : Muzeum umění -- ISBN 978-80-87149-31-7
Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví -- Ostrava : Montanex, 2001 -- ISBN 80-7225-057-4
Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce / Doláková, N., Hypr, D., Kadlec, Jaroslav, Mlejnek, O., Musil, R., Neruda, P., Nerudová, Z., Valoch, K. -- Praha : Česká geologická společnost, 2008 -- ISBN 978-80-904208-2-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. / Chvojka, Ondřej -- Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2009 -- ISBN 978-80-210-4921-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: NM
Joachim Barrande (1799 - 1883)
Joachim Barrande (1799 - 1883) / Kříž, Jiří -- Praha : Český geologický ústav, Praha, 1999 -- ISBN 80-7075-349-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Joachim Barrande. Říkali mu jemnostpán. On l'appelait Monsieur Barrande / Kácha, Petr, Marek, J., Šariš, R. -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-811-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Joachim Barrande. Říkali mu jemnostpán. People called him gentle man / Kácha, Petr, Marek, J., Šariš, R. -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-811-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Joint 61st ICCP/26th meeting, Gramado/Porto Alegre/Brazil, September 19th-26th 2009, Advances in Organic Petrology and Organic Geochemistry. Program and Abstracts , 2009
Joint Annual Meeting of LEAG-ICEUM-SRR (2008) -- Cape Canaveral : Lunar and Planetary Institute, 2008
Joint International Geomorphology Conference - Abstract Volume -- Glasgow, 2004
Joint Meeting Europrobe (TESZ) and PACE Projects -- Warsaw : Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, 2000
Joint Meeting of Europrobe (TESZ) and PACE Projects -- Warsaw : Institurte of Geophysics Polish Academy of Sciences, 2000
Joint Meeting of Slovak and Czech Geological Survey -- Bratislava : ŠGÚDŠ Bratislava, 2009
Joint workshop on confounding factors in recovery from acid deposition in surface waters -- Oslo : Norwegian Institute for Water Research, 2006 -- ISBN 82-577-5041-7
Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století / Smetáčková, M., Šustíková, Věra, 2009
Typ dokumentu: konference
Zdroj: NM