Listování
od 

Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa) / Hanzlík, Josef, Hron, J. -- Praha : GEKON GF, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Karlův most -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2007 -- ISBN 978-80-7360-651-0
The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- Brno : Masaryk University, Brno -- ISBN 80-210-3266-9
The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys / Brzobohatý, Rostislav, Cicha, Ivan, Kováč, Michal, Rögl, Fred -- Brno : Masarykova Univerzita v Brně, 2003 -- ISBN 80-210-3266-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
The Karpatian A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- Brno : Masaryk University Brno -- ISBN 80-210-3266-9
Karst China 2001. Abstracts with Programs -- Beijing, 2002
Karst from Recent to Reservoirs : extended abstracts and field guide for the symposium held -- Charles Town : Karst Waters Institute, 2008
Karst Sediments
Karst Waters Institute Special Publication
Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea -- Praha : Národní muzeum, 1998 -- ISBN 80-7036-047-X
Kašpar Maria Sternberg - Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt.
Kašpar Maria Sternberg - Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt / Bokr, Pavel, Dašková, Jiřina, Fiferna, Patrik, Kvaček, Jiří, Tomas, Robert, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: NM
Kašpar Maria Sternberg- Pokus o geognosticko-botanický výklad květeny prasvěta
Kašpar Maria Sternberg- Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt / Bokr, Pavel, Dašková, Jiřina, Fiferna, Patrik, Kvaček, Jiří, Tomas, Robert -- Praha : National Museum and Czech Geological Survey, 2006 -- ISBN 80-7075-663-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice / Bokr, Pavel, Moravcová, Olga, Skarková, Helena, Šikula, Jan, 2006
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Katalog geohazardů (prohlížecí webová aplikace) / Bokr, Pavel, Moravcová, Olga, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Katalog vybraných geologických lokalit pískovcových oblastí -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností, 2002
Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností a Geologickým ústavem AV ČR, 2002 -- ISBN 80-85304-76-7
Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností a Geologickým ústavem AV ČR, 2002 -- ISBN 80-85304-76-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Keltske studije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Gustin. -- Montagnac : Mergoil -- ISBN 978-2-35518-009-5