Listování
od 

Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností a Geologickým ústavem AV ČR, 2002 -- ISBN 80-85304-76-7
Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností a Geologickým ústavem AV ČR, 2002 -- ISBN 80-85304-76-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Keltske studije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Gustin. -- Montagnac : Mergoil -- ISBN 978-2-35518-009-5
Keltský svět
Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Ag, As, Bi, Sb) / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W) / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin Gol area - Geological map / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Kinematic Evolution and Structural Styles of Fold-and-Thrust Belts -- London : The Geological Society London -- ISBN 978-1-86239-320-2
Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference -- Kladno : Občanské sdružení Arteum, 2007
Kladská and Mnichov - long-term hydrochemical changes in two catchments with contrasting vulnerability to acidification / Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- Praha : Karlova Univerzita, 2003
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, 1999
Klasifikační systém půdotvorných substrátů pro půdní mapy 1 : 50 000 / Janderková, Jana, Sedláček (Brno), Jan, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Klassische Fundstellen der Paläontologie, Band 2 -- Korb : Goldschneck-Verlag, 1990
Klassische Fundstellen der Paläontologie. Band 3: 24 Fundgebiete und Aufschlüsse in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Österreich, Russland, Schweiz und Tschechien -- Korb : Goldschneck, 1995 -- ISBN 3-926129-19-0
Klassische geologische Gebiete in Mitteleuropa : Fundament und Deckgebirge Südteil DDR : Exkursionsführer -- Potsdam : Akademie der Wissenschaften der DDR, 1988