Listování
od 

Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W) / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin Gol area - Geological map / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Kinematic Evolution and Structural Styles of Fold-and-Thrust Belts -- London : The Geological Society London -- ISBN 978-1-86239-320-2
Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference -- Kladno : Občanské sdružení Arteum, 2007
Kladská and Mnichov - long-term hydrochemical changes in two catchments with contrasting vulnerability to acidification / Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- Praha : Karlova Univerzita, 2003
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, 1999
Klasifikační systém půdotvorných substrátů pro půdní mapy 1 : 50 000 / Janderková, Jana, Sedláček (Brno), Jan, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Klassische Fundstellen der Paläontologie, Band 2 -- Korb : Goldschneck-Verlag, 1990
Klassische Fundstellen der Paläontologie. Band 3: 24 Fundgebiete und Aufschlüsse in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Österreich, Russland, Schweiz und Tschechien -- Korb : Goldschneck, 1995 -- ISBN 3-926129-19-0
Klassische geologische Gebiete in Mitteleuropa : Fundament und Deckgebirge Südteil DDR : Exkursionsführer -- Potsdam : Akademie der Wissenschaften der DDR, 1988
Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku / Buček, A., Culek, M., Friedl, M., Maděra, P., Pecháček, J., Roštínský, Pavel, Sedláček, A., Šenfeldr, M., Špinlerová, Z., Štykar, J., Tippner, A., Vavříček, D. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o, 2012 -- ISBN 978-80-7204-803-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu / Brázdil, R., Dobrovolný, P., Doleželová, M., Hradil, M., Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír, Krahula, L., Rožnovský, J., Řezníčková, L., Šálek, M., Štěpánek, P., Valášek, H., Zahradníček, P. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- ISBN 978-80-210-6029-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference -- Praha : ČHMÚ, 2007
Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů -- Brno : Česká bioklimatologická společnost, 1994
Klimkovice / Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG