Listování
od 

Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu / Brázdil, R., Dobrovolný, P., Doleželová, M., Hradil, M., Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír, Krahula, L., Rožnovský, J., Řezníčková, L., Šálek, M., Štěpánek, P., Valášek, H., Zahradníček, P. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- ISBN 978-80-210-6029-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference -- Praha : ČHMÚ, 2007
Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů -- Brno : Česká bioklimatologická společnost, 1994
Klimkovice / Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.-22. června 2007. -- Brno : Masarykova univerzita, 2007
Kniha o městě.
Kniha o pravěku
Kniha o Praze 9 -- ISBN 80-86098-01-X
Kniha o Praze 14 -- Praha : MILPO, 2000
Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Knihovna České speleologické společnosti.
Knihovna České speleologické společnosti.. Pseudokrasový sborník. Sv. 2.
Knihovnička zemniho plynu a nafty.
Knihovny současnosti -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006
Knihy o českých městech.
Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000 / Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Zelenková, Kateřina, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Koelner Forum fuer Geologie und Palaeontologie -- Koeln : Institut fuer Geologie und Mineralogie der Universitaet zu Koeln, 2006 -- ISBN 3-934027-18-0
Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností -- Praha : Academia, 2011
Kolik CO2 může být uloženo do geologického prostředí ? Článek v GEO ENeRGY, newsletteru Evropské sítě pro výzkum geo-energií, č. 12, prosinec 2005, str. 1.
Kolin region loading after gravel sand mining, the evaluation of complete gravel sand resources, limits of gravel sand mining at the area Kolin