Listování
od 

Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí / Koubová, Magdaléna, Zeman, Josef, 2002
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance / Godány, Josef, Hujsl, Jan, Lukeš, Ivo, Turčin, Karel, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu / Bouše, Petr, Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Malec, Jan, Ondruš, Petr, Škoda, Radek, Veselovský, František, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1984
Komunale Entsorgungs und Umweltproblematik in Ost - Mitteleuropa nach der politischen Wende -- Graz : Institut für Geographie, 1998
Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury / Tomas, Robert, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Konference - Stromy a jejich vliv na stavby -- Malenovice : Sekurkon -- ISBN 80-86604-21-7
Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt / Ivanov, Martin, Roszková, Alena, Vlačiky, Martin, 2008
Typ dokumentu: konference
Zdroj: MU, PřF
Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt / Ivanov, Martin, Roszková, Alena, Sedláček, Jan, Šimíček, Daniel, 2009
Typ dokumentu: konference
Zdroj: MU, PřF
Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě -- Ostrava : VŠB, 1995
Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- České Budějovice : Dům techniky ČSVTS, 1990 -- ISBN 80-02-00283-0
Konference o geometrii a grafice /28./ Sborník příspěvků 2008 -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008
Konference o geometrii a grafice /29./ Sborík příspěvků -- Liberec : Jednota českých matematiků a fyziků, TUL Liberec, 2009
Konference Orliceď 99 -- Žamberk : Sdružení obcí a měst Orlice, 1999
Konference Orlico-Kladsko 2006 -- Jablonné nad Orlicí : Sdružení obcí Orlicko, Powiat Kłodzki, 2006
Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996
Konference Zpětný odběr 2013 -- Prague : Asekol, 2013
Konferencie, semináre, sympózia -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009 -- ISBN 978-80-89343-24-9
Konferencie. Sympoziá. Semináre.
Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8