Listování
od 

Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996
Konference Zpětný odběr 2013 -- Prague : Asekol, 2013
Konferencie, semináre, sympózia -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009 -- ISBN 978-80-89343-24-9
Konferencie. Sympoziá. Semináre.
Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8
Konferencija Kłodzko-Orlicka 2007 -- Nowa Ruda : Powiat Kłodsko, 2007
Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii -- Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowkiego w Kielcach , 2009
Konferencja Klodzko - Orlicka 2007 -- Trzebieszowice : Powiat Klodzki, 2007
Konferencja Paleontologiczna kregowce Kopalne - Morfologia, Systematyk, Ewolucja -- Wroclaw : Institut Biologii, Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, 2009
Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání / Datel, Josef, Mls, Jiří, Šráček, Ondřej, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004 / Bruthans, J., Kadlecová, R., Zeman, Ondřej -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov / Waclawik, Petr -- Ostrava : OKD, a.s. Důl Darkov, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM / Kajzar, Vlastimil, Kukutsch, Radovan, Waclawik, Petr -- Ostrava : Důl ČSM, OKD, a.s, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontrolní den k Průběžné technické zprávě č.1 / Pačes, Tomáš, Procházka, Josef, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994 / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce / Štulc, Petr -- Praha : Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 1994
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice / Havrlant, M., Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kopacz, J. - Šebela, L. :Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materialów krzemieniarskich -- Kraków : Polska Akademia Umiejetności -- ISBN 83-60183-29-5
Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce / Brožová, Zuzana, Buchtele, Jaroslav, Káš, Václav, Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur) / Šimůnek, Zbyněk, 2001
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)