Listování
od 

Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě -- Ostrava : VŠB, 1995
Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- České Budějovice : Dům techniky ČSVTS, 1990 -- ISBN 80-02-00283-0
Konference o geometrii a grafice /28./ Sborník příspěvků 2008 -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008
Konference o geometrii a grafice /29./ Sborík příspěvků -- Liberec : Jednota českých matematiků a fyziků, TUL Liberec, 2009
Konference Orliceď 99 -- Žamberk : Sdružení obcí a měst Orlice, 1999
Konference Orlico-Kladsko 2006 -- Jablonné nad Orlicí : Sdružení obcí Orlicko, Powiat Kłodzki, 2006
Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996
Konference Zpětný odběr 2013 -- Prague : Asekol, 2013
Konferencie, semináre, sympózia -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009 -- ISBN 978-80-89343-24-9
Konferencie. Sympoziá. Semináre.
Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8
Konferencija Kłodzko-Orlicka 2007 -- Nowa Ruda : Powiat Kłodsko, 2007
Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii -- Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowkiego w Kielcach , 2009
Konferencja Klodzko - Orlicka 2007 -- Trzebieszowice : Powiat Klodzki, 2007
Konferencja Paleontologiczna kregowce Kopalne - Morfologia, Systematyk, Ewolucja -- Wroclaw : Institut Biologii, Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, 2009
Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání / Datel, Josef, Mls, Jiří, Šráček, Ondřej, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004 / Bruthans, J., Kadlecová, R., Zeman, Ondřej -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov / Waclawik, Petr -- Ostrava : OKD, a.s. Důl Darkov, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM / Kajzar, Vlastimil, Kukutsch, Radovan, Waclawik, Petr -- Ostrava : Důl ČSM, OKD, a.s, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontrolní den k Průběžné technické zprávě č.1 / Pačes, Tomáš, Procházka, Josef, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)