Listování
od 

Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání / Datel, Josef, Mls, Jiří, Šráček, Ondřej, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004 / Bruthans, J., Kadlecová, R., Zeman, Ondřej -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov / Waclawik, Petr -- Ostrava : OKD, a.s. Důl Darkov, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM / Kajzar, Vlastimil, Kukutsch, Radovan, Waclawik, Petr -- Ostrava : Důl ČSM, OKD, a.s, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontrolní den k Průběžné technické zprávě č.1 / Pačes, Tomáš, Procházka, Josef, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994 / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce / Štulc, Petr -- Praha : Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 1994
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice / Havrlant, M., Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kopacz, J. - Šebela, L. :Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materialów krzemieniarskich -- Kraków : Polska Akademia Umiejetności -- ISBN 83-60183-29-5
Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce / Brožová, Zuzana, Buchtele, Jaroslav, Káš, Václav, Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur) / Šimůnek, Zbyněk, 2001
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- Praha : Ústav geologických věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1981
Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- Praha : Ústav geologických věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1984
Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel - speciální mapa / Knotková, Dagmar, Kreislová, Kateřina, Skořepová, Irena, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Korozní mapa ČR pro zinek - speciální mapa / Knotková, Dagmar, Kreislová, Kateřina, Skořepová, Irena, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif -- Bratislava : Comenius University -- ISBN 80-223-1700-4
Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí / Buda, Jan, Šrein, Vladimír, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Krajina - maska přírody? Krajina v estetické perspektivě : abstrakty příspěvků -- s. l : Společnost pro estetiku, 2012
Krajina a lidé
Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6 / Cílek, Václav, Dreslerová, Dagmar, Hájek, Pavel, Pokorný, Petr, Sádlo, Jiří