Listování
od 

Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce / Brožová, Zuzana, Buchtele, Jaroslav, Káš, Václav, Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur) / Šimůnek, Zbyněk, 2001
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- Praha : Ústav geologických věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1981
Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- Praha : Ústav geologických věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1984
Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel - speciální mapa / Knotková, Dagmar, Kreislová, Kateřina, Skořepová, Irena, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Korozní mapa ČR pro zinek - speciální mapa / Knotková, Dagmar, Kreislová, Kateřina, Skořepová, Irena, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif -- Bratislava : Comenius University -- ISBN 80-223-1700-4
Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí / Buda, Jan, Šrein, Vladimír, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Krajina - maska přírody? Krajina v estetické perspektivě : abstrakty příspěvků -- s. l : Společnost pro estetiku, 2012
Krajina a lidé
Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6 / Cílek, Václav, Dreslerová, Dagmar, Hájek, Pavel, Pokorný, Petr, Sádlo, Jiří
Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí / Cílek, Václav, Dreslerová, Dagmar, Hájek, Pavel, Pokorný, Petr, Sádlo, Jiří -- Praha : Malá skála, 2005 -- ISBN 80-86776-02-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina, les a lesní hospodářství -- Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001
Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy / Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Klusáček, Petr, Kolibová, Barbora, Lacina, Jan, Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Střítežská, Šárka, Vaishar, Antonín -- Brno : Regiograph, 2002 -- ISBN 80-86377-08-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina Ostravska / Mikulík, Oldřich -- Brno : Ústav geoniky AV ČR - Brno, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina Staroměstska a Jesenicka / Mrázová, Štěpánka, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šarič, Radko, Večeřa, Josef -- Praha : Česká geologická služba, 2012 -- ISBN 978-80-7075-796-3
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Krajina v České republice -- Praha : Consult, 2007 -- ISBN 80-903482-3-8
Krajina z druhé strany : poznámky ke knize závojů a čar / Cílek, Václav -- Praha : Malovaný kraj, 2009 -- ISBN 978-80-903759-5-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina zevnitř -- Praha : Malá Skála, 2002
Krajina-životní prostředí, regiony -- Brno : Masarykova univerzita, 2000