Listování
od 

Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy / Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Klusáček, Petr, Kolibová, Barbora, Lacina, Jan, Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Střítežská, Šárka, Vaishar, Antonín -- Brno : Regiograph, 2002 -- ISBN 80-86377-08-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina Ostravska / Mikulík, Oldřich -- Brno : Ústav geoniky AV ČR - Brno, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina Staroměstska a Jesenicka / Mrázová, Štěpánka, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šarič, Radko, Večeřa, Josef -- Praha : Česká geologická služba, 2012 -- ISBN 978-80-7075-796-3
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Krajina v České republice -- Praha : Consult, 2007 -- ISBN 80-903482-3-8
Krajina z druhé strany : poznámky ke knize závojů a čar / Cílek, Václav -- Praha : Malovaný kraj, 2009 -- ISBN 978-80-903759-5-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina zevnitř -- Praha : Malá Skála, 2002
Krajina-životní prostředí, regiony -- Brno : Masarykova univerzita, 2000
Krajinářské aspekty pozemkových úprav a obnovy vesnice -- Průhonice u Prahy : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, MŽP ČR, 1994
Krajinné plánování a ekologie krajiny -- Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regionální organizace CZ-IALE, 2006
Krajinný ráz -- Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003
Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu -- Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE, 2005
Krajinotvorné programy -- Průhonice : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2005 -- ISBN 80-7212-307-6
Krajiny domova / Cílek, Václav -- Praha : Albatros, 2013 -- ISBN 978-80-00-03335-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajiny vnitřní a vnější, Nakladatelství Dokořán, Praha 2002, 231 stran / Cílek, Václav
Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu / Cílek, Václav -- Praha : Dokořán, 2002 -- ISBN 80-86569-29-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krása je rozmanitost plazů : cesty k Navahům: vědět odkud přicházíme / Cílek, Václav, Stipsits, A. -- Praha : Dokořán, 2013 -- ISBN 978-80-7363-524-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krása, krajina, příroda II -- Praha : Ústav dějin umění AV ČR, 2008
Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Krásná, černobílá Poldi / Cílek, Václav, Hartl, M., Schmelzová, R. -- Kladno : Společnost Poldi Hütte, s.r.o, 2007 -- ISBN 978-80-239-9304-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krásnohorská jaskyňa buzgo -- Rožňava : Regionálna rozvojová agentúra -- ISBN 80-89086-02-0