Listování
od 

Krajiny vnitřní a vnější, Nakladatelství Dokořán, Praha 2002, 231 stran / Cílek, Václav
Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu / Cílek, Václav -- Praha : Dokořán, 2002 -- ISBN 80-86569-29-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krása je rozmanitost plazů : cesty k Navahům: vědět odkud přicházíme / Cílek, Václav, Stipsits, A. -- Praha : Dokořán, 2013 -- ISBN 978-80-7363-524-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krása, krajina, příroda II -- Praha : Ústav dějin umění AV ČR, 2008
Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Krásná, černobílá Poldi / Cílek, Václav, Hartl, M., Schmelzová, R. -- Kladno : Společnost Poldi Hütte, s.r.o, 2007 -- ISBN 978-80-239-9304-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krásnohorská jaskyňa buzgo -- Rožňava : Regionálna rozvojová agentúra -- ISBN 80-89086-02-0
Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století. -- Praha : Libri -- ISBN 978-80-7277-429-6
Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest -- Ljubljana : Založba ZRC, 2007
Krátký kurz studia fosilních stop / Mikuláš, Radek, Uchman, A. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice / Franěk, Jan, Klímová, Martina, Pertoldová, Jaroslava, Verner, Kryštof, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Kritická zátěž dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory / Hofmeister, Jeňýk, Hošek, Jan, Hruška, Jakub, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Kritická zátěž síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory / Hofmeister, Jeňýk, Hošek, Jan, Hruška, Jakub, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Kritické zátěže dusíku pro lesní ekosystémy v České republice
Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR / Beneš, Stanislav, Skořepová, Irena, 2005
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Krizový management -- Brno : Vojenská akademie v Brně, 2002
Krkonoše - příroda, historie, život -- Praha : Baset, 2007
Krkonoše: příroda, historie, život -- Praha : BASET -- ISBN 978-80-7340-104-7
Krkonošský národní park -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983