Listování
od 

Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie / Adamec, Z., Cigánek, F., Daněk, T., Dvořáček, J., Grmela, A., Hudeček, V., Kukutsch, Radovan, Martinec, V., Novotný, K., Podzemský, K., Rakouš, I., Slivka, V., Žůrek, P. -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007 -- ISBN 978-80-248-1680-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Limits for the use of thermal waters on the example of the conceptual model of the Benesov-Usti aquifer system of the Bophemian Cretaceous Basin
Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve / Datel, Josef, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Lineament map based on analysis of radar satellite data (ALOS PALSAR) and visual interpretation of DEM
Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008 -- Technická univerzita Liberec, 2009 -- ISBN 978-80-7372-443-6
List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin / Ambrozek, Vladimír, Rambousek, Petr, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin / Ambrozek, Vladimír, Rambousek, Petr, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin / Lukeš, Petr, Malec, Jan, Rambousek, Petr, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin / Lukeš, Petr, Malec, Jan, Rambousek, Petr, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin / Lukeš, Petr, Malec, Jan, Rambousek, Petr, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Liszt und Europa -- 2008 : Laaber: Laaber Verlag -- ISBN 978-3-89007-494-8
Literární archiv.
Lithic chipped industry of the Bell Beaker culture in Moravia and its East-Central European context / Kopacz, Jerzy, Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- Kraków : Polska Akademia Umijetności, 2009 -- ISBN 978-83-60183-99-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Přichystal, Antonín, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Lithofacial analysis of the southern part of the Carpathian Foredeep on the basis of the subsurface data
Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002 / Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír, 2002
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey / Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithological, structural and geochemical research of the mineralization in the area of the Zambian Copperbelt; with environmental impacts of old mining.
Lithology of Late Proterozoic to Early Paleozoic in SW Bohemian Massif -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 1993
Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Šikula, J., 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)