Listování
od 

Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Přichystal, Antonín, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Lithofacial analysis of the southern part of the Carpathian Foredeep on the basis of the subsurface data
Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002 / Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír, 2002
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey / Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithological, structural and geochemical research of the mineralization in the area of the Zambian Copperbelt; with environmental impacts of old mining.
Lithology of Late Proterozoic to Early Paleozoic in SW Bohemian Massif -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 1993
Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Šikula, J., 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat / Šikula, Jan, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby / Knésl, Ilja, Pecina, Vratislav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Litovelské Pomoraví / Otava, Jiří, Pošmourný, Karel -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-689-8
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Living on a Magnetic Planet : 2013 IAGA meeting : abstract volume -- s. l : Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Geociencias, 2013
Locality No. 3 Nedvědice / Buriánek, David, Henry, D., Novák, Martin -- Brno : Masarykova Universita Brno, 2003 -- ISBN 80-7028-198-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Locality No. 7 Lavičky near Velké Meziříčí / Buriánek, David, Jiang, S. Y., Novák, Martin -- Brno : MZM, Brno, 2003 -- ISBN 80-7028-198-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Locality No 8, Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou / Ackerman, L., Novák, Martin, Raimboult, L., Zachariáš, J., Žáček, Vladimír -- Brno : Masarykova Univerzita, Brno, 2003 -- ISBN 80-7028-198-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Locality No. 9 Starkoč near Čáslav / Beran, A., Buriánek, David, Cempírek, Jan, Novák, Martin -- Brno : Masarykova Universita Brno, 2003 -- ISBN 80-7028-198-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav / Beran, A., Breiter, Karel, Buriánek, David, Cempírek, Jan, Dutrow, B., Henry, D., Novák, Martin, Povondra, P., Raimbault, L. -- Brno : Masarykova Universita Brno, 2003 -- ISBN 80-7028-198-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Loess in China & Europe: International Loess Conference a tribute to Edward Derbyshire -- Novi Sad, 2012
Lokalita Velký Osek - Veltruby / Čech, Stanislav, Holásek, Oldřich, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Lom Střeleč. Geologická interpretace geofyzikálních měření / Čech, Stanislav, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Lomnice: příroda - historie - osobnosti - památky -- Lomnice u Tišnova : Sursum, 2006