Listování
od 

Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav / Beran, A., Breiter, Karel, Buriánek, David, Cempírek, Jan, Dutrow, B., Henry, D., Novák, Martin, Povondra, P., Raimbault, L. -- Brno : Masarykova Universita Brno, 2003 -- ISBN 80-7028-198-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Loess in China & Europe: International Loess Conference a tribute to Edward Derbyshire -- Novi Sad, 2012
Lokalita Velký Osek - Veltruby / Čech, Stanislav, Holásek, Oldřich, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Lom Střeleč. Geologická interpretace geofyzikálních měření / Čech, Stanislav, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Lomnice: příroda - historie - osobnosti - památky -- Lomnice u Tišnova : Sursum, 2006
Lomové chování inherentně křehkých materiálů -- Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2004
London 2007, 69th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007. Proceedings -- Houten : EAGE, 2007
Long and short term variability in Sun's history and global change -- BremenRoennebeck : Science Edition, 2000
Long-term acidifcation and nutrient degradation, limiting factor for forestry today
Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factor for forestry today
Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factors of forestry today / Cienciala, Emil, Hruška, Jakub -- Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003 -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Long-term ecological research- between theory and application -- Berlin : Springer Science+Business Media B.V -- ISBN 978-90-481-8781-2
Long-term performance of smectitic clays embedding canisters with highly radioactive waste -- Lund : Geodevelopment International AB
Louky Bílých Karpat -- Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty -- ISBN 978-80-903444-6-4
Lower Cretaceous Ammonites 3. Bochianitoidea, Protancyloceratoidea, Ancyloceratoidea, Ptychoceratoidea / Busnardo, R., Company, M., Delanoy, G., Kakabadze, M., Klein, J., Reboulet, S., Ropolo, P., Vašíček, Zdeněk, Vermeulen, J. -- Leiden : Buckhuys Publisher, 2007 -- ISBN 978-90-5782-190-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Lower Cretaceous Ammonites. 4., Boreophylloceratoidea, Phyllocetatoidea, Lytoceratoidea, Tetragonitoidea, Haploceratoidea including the Upper Cretaceous representatives / Hoffmann, R., Joly, B., Klein, J., Riegraf, W., Shigeta, Y., Vašíček, Zdeněk -- Leiden : Backhuys Publishers, 2009 -- ISBN 978-3-8236-1553-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Lower Palaeozoic of the Barrandian area / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- Brno : Česká geologická společnost, 2011 -- ISBN 97880874887013
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Lower Palaeozoic, Upper Cretaceous and Quaternary of Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000 / Kříž, Jiří -- Praha : Český geologický ústav, 2000 -- ISBN 80-7075-407-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka / Hájek, Antonín, Holéczy, D., Hortvík, Karel, Kajzar, Vlastimil, Konečný, Petr, Němec, J., Staš, Lubomír, Zábojník, P. -- Ostrava : DIAMO, státní podnik, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-221 Žulová / Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)