Listování
od 

Lower Cretaceous Ammonites 3. Bochianitoidea, Protancyloceratoidea, Ancyloceratoidea, Ptychoceratoidea / Busnardo, R., Company, M., Delanoy, G., Kakabadze, M., Klein, J., Reboulet, S., Ropolo, P., Vašíček, Zdeněk, Vermeulen, J. -- Leiden : Buckhuys Publisher, 2007 -- ISBN 978-90-5782-190-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Lower Cretaceous Ammonites. 4., Boreophylloceratoidea, Phyllocetatoidea, Lytoceratoidea, Tetragonitoidea, Haploceratoidea including the Upper Cretaceous representatives / Hoffmann, R., Joly, B., Klein, J., Riegraf, W., Shigeta, Y., Vašíček, Zdeněk -- Leiden : Backhuys Publishers, 2009 -- ISBN 978-3-8236-1553-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Lower Palaeozoic of the Barrandian area / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- Brno : Česká geologická společnost, 2011 -- ISBN 97880874887013
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Lower Palaeozoic, Upper Cretaceous and Quaternary of Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000 / Kříž, Jiří -- Praha : Český geologický ústav, 2000 -- ISBN 80-7075-407-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka / Hájek, Antonín, Holéczy, D., Hortvík, Karel, Kajzar, Vlastimil, Konečný, Petr, Němec, J., Staš, Lubomír, Zábojník, P. -- Ostrava : DIAMO, státní podnik, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-221 Žulová / Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-223 Lipová-lázně / Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-224 Jeseník / Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-241 Branná / Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-242 Bělá / Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná / Buda, Jan, Dudíková Schulmannová, Barbora, Poňavič, Michal, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
LPI Contribution
Lukavice 1312-2012 -- Chrudim : Vodní zdroje Chrudim, objednatel Obecní úřad Lukavice -- ISBN 978-80-905154-2-0
Lunar and Planetary Science , 2004
Lunar and Planetary Science Conference XXXVIII -- Houston, USA : Lunar and Planetary Institute, 2007
Lunar and Planetary Science-Contributions -- Houston : LPI, 2005 : Lunar and Planetary Institute, 1999
Lunar and Planetary Science XXXI, Papers Presented to the Thirty-First Lunar and Planetary Science Conference, March 13-17, 2000, Houston, Texas, Abstract 1228 -- Houston : Lunar and Planetary Institute, 2000
Lunar and Planetary Science XXXVII -- Houston : Lunar and Planetary Institute, 2006
Lunar and Planetary Science XXXVIII -- Houston, USA : Lunar and Planetary Institute, 2007