Listování
od 

Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013 / Čížková, Kristýna, Petráček, Jiří, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- Praha : Severočeské doly, s. s., Bílina, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření úspor zemního plynu při úpravě magnetickým polem : závěrečná zpráva / Rohovec, Jan, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- Praha : TPCA Czech, s. r. o, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko / Hortvík, Karel -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012 / Georgiovská, Lucie, Nohejl, Zdeněk, Rutar, Tomáš, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Stašová, V., Šimkovičová, Jarmila -- Ostrava : Energoprůzkum Praha, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků / Hortvík, Karel -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesozoic Brachiopods of Alpine Europe -- Budapest : Hungarian Geological Society, 1993