Listování
od 

Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013 / Čížková, Kristýna, Petráček, Jiří, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- Praha : Severočeské doly, s. s., Bílina, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření úspor zemního plynu při úpravě magnetickým polem : závěrečná zpráva / Rohovec, Jan, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- Praha : TPCA Czech, s. r. o, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko / Hortvík, Karel -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012 / Georgiovská, Lucie, Nohejl, Zdeněk, Rutar, Tomáš, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Stašová, V., Šimkovičová, Jarmila -- Ostrava : Energoprůzkum Praha, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků / Hortvík, Karel -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesozoic Brachiopods of Alpine Europe -- Budapest : Hungarian Geological Society, 1993
Messel ein Pompeji der Palaontologie -- Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, 1998
Městečko Lednice -- Lednice : Obec Lednice, 2004 -- ISBN 80-7275-055-0
Město a intelektuálové od středověku do roku 1848 -- Praha : Scriptorium, 2008 -- ISBN 978-80-86852-27-0
Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2008 -- ISBN 978-80-86852-27-0
Město a povodeň / Bíza, P., Dráb, A., Grauová, M., Gřegorčík, J., Holý, A., Hubáček, P., Kocián, J., Kolejka, J., Konvička, M., Kopáčik, G., Kubík, M., Kynčl, M., Lhotáková, Z., Malý, M., Milerski, R., Navrátilová, A., Pavlovský, L., Polešáková, M., Přikryl, Z., Říha, J., Schmeidler, K., Simpson-Ledvinka, M., Sklenář, V., Štěrba, O., Vaishar, Antonín, Wittmann, M., Zapletal, R., Zimová, J. -- Brno : ERA group, s.r.o., 2002 -- ISBN 80-86517-38-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Město Brno v širších souvislostech -- Brno : Regiograph, 1999
Město Brno v širších souvislostech / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : UGN, 1999 -- ISBN 80-901844-6-4
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metadata - description of the CGS data sources (web page of the portal of the Czech Geological Survey)
Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby) / Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Moravcová, Olga, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace / Kafka, Štěpán, Karbušická, Stanislava, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Moravcová, Olga, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře -- Brno : VUT, 2007