Listování
od 

MATLAB 2000. Sborník příspěvků 8. ročníku konference -- Praha : Vydavatelství V«CHT, 2000
MATLAB 2002. Sborník příspěvků 10. ročníku konference. 2. -- Praha : Humusoft, 2002
Matlab 2003. Sborník příspěvků 11. ročníku konference -- Praha : Humusoft, 2003
May 5th, 1609. The Breakage in the Longest Assembly of the Czech History. The Final Rehearsal of the Nobles' Revolt.
MC/1, International Symposium on Mechanics of Composites -- Praha : ČVUT, 2002
McCann T Ed.The Geology of Central Europe, Vol. 2.
Mechanical behavior of salt VII -- Boca Raton : CRC Press, 2012
Mechanical Engineering 2006 -- Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2006
Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov / Erdinger, Zdeněk, Sklenář, Jan, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze / Erdinger, Zdeněk, Sklenář, Jan, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány / Vydra, Jaroslav -- Praha : ÚSMH, 1993
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanics & Thermodynamics.
Mechanics of jointed and faulted rock -- Rotterdam : Balkema, 1995 : Balkema, 1998
Mechanisms of deformation and fabric development in rocks with low melt content (the onset of melting and nearly complete crystallization). Doctoral thesis / Závada, Prokop -- Praha : Univerzita Karlova, 2007
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mechanisms of differentiation and emplacement of peraluminic granite magma: Říčany pluton, Bohemian Massif
Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv / Trubač, Jakub, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha / Štědrá, Veronika, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechatronika 2005 : Proceedings of 8th International symposium on mechatronics -- Trenčín : TnUAD, Fakulta mechatroniky, 2005 -- ISBN 80-8075-058-0
Mediaevalia archaeologica