Listování
od 

Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu / Holub, František, Jelínek, Emil, Kachlík, Václav, Kovaříková, Pavla, Štemprok, Miroslav, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides / Kotková, Jana, 2003
Typ dokumentu: konference
Zdroj: MU, PřF
Magmatic and Volcanic evolution of the Doupovské hory Volcanic Complex / Rapprich, Vladislav, 2009
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Magmatic events in rifted basins -- Budapest : Eötvös Loránd University, 1996
Magmatic fabric development and overprints in granites: quantitative analysis and analogue modeling / Kratinová, Zuzana -- Praha : Univerzita Karlova, 2007
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magmatism and Rift Basin Evolution -- Prague : Czech Geological Survey, 1998
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magmatism and rift basin evolution: excursion guide, abstracts -- Praha : Czech Geological Survey, 1998 -- ISBN 80-7075-274-2
The magnetic anisotropy of rocks -- ISBN 0-412-49880-4
Magnetic compass in the brain?
Magnetic map (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
Magnetic map (03-414 Vrchlabí)
Magnetic map (03-422 Žacléř)
Magnetic map (03-423 Svoboda nad Úpou)
Magnetic map (03-424 Trutnov)
Magnetic susceptibility, correlations and paleoenvironments -- Liege : Liege University , 2009
Magnetická diskriminace litogenních a antropogenních minerálů v půdách / Fialová, Hana -- Praha : ČVUT, 2004
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetická stabilita systému malých částic hematitu / Petrovský, Eduard -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 1996
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? / Trubač, Jakub, 2008
Typ dokumentu: diplomová práce
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí / Čížková, Kristýna, Kadlec, Jaroslav -- Praha : Česká společnost archeologická, o. p. s, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva / Drahotová, Jana, Petráček, Jiří, Pruner, Petr, Šlechta, Stanislav, Venhodová, Daniela -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ