Listování
od 

Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí / Čížková, Kristýna, Kadlec, Jaroslav -- Praha : Česká společnost archeologická, o. p. s, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva / Drahotová, Jana, Petráček, Jiří, Pruner, Petr, Šlechta, Stanislav, Venhodová, Daniela -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích -- České Budějovice : Ústav ekologie krajiny AV ČR, 1999
Magnetkarte im Gehirn? / Burda, Hynek, Němec, Pavel, Oelschläger, A. Helmut., 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Magnetometrie / Blecha, Vratislav, 2004
Typ dokumentu: software
Zdroj: UK, PřF
Magnetometry
Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv.
Makom. Kniha míst / Cílek, Václav -- Praha : Dokořán, 2004 -- ISBN 80-86569-91-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malá Morávka - Javorový vrch, hornická naučná stezka / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-696
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). 2 -- Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003
Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka. 2005, Praha, 172 s
Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin / Blecha, Vratislav, Gürtler, Richard, Karous, Miloš, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Malé Žernoseky, geophysical survey of subsurface voids
Málo známá Kamčatka / Košťák, M., Mazuch, M., Svobodová, Jana, Štěpánek, P. -- Praha : Academia, 2003 -- ISBN 80-200-1057-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Málo známá Kamčatka / Košťák, Martin, Mazuch, Martin, Svobodová, Jana, Štěpánek, Pavel -- Praha : Academia, 2003 -- ISBN 80-200-1130-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
Málo známá Kamčatka / Košťák, Martin, Mazuch, Martin, Svobodová, Jana, Štěpánek, Pavel -- Praha : Academia, 2007 -- ISBN 80-200-1130-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
The Mammalian Faunas of Europe during Oxygen Isotope Stage Three
The Mammalian Faunas of Europe during Oxygen Isotope Stage Three / Musil, Rudolf -- Cambridge, 2003
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Man- made radioactivity in environmental pollution and radiochronology -- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers -- ISBN 1-4020-1860-6
Man and landscape -- Czestochowa : University of Ostrava University of Silesia, Sosnowiec, 2001