Listování
od 

Matematické a statistické metody v mineralogii -- Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1991
Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383) / Chura, Jan, Kozubková, M., Michalec, Zdeněk, Taufer, A., Zotyka, Václav -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Material Characterization -- Southampton : WIT Press, 2003
Materialia Archeologica Slovaca -- Nitra : Archeologický ústav SAV, 1999
Materials, Functionality of Design : The Netherlands Society for Materials Science, 1997
Materials of symposium Paleontology and stratigraphy of the Eocene - Miocene sections of the Western Pre-Caucasia -- Moscow : Russian Committee for IGCP, 1995
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology -- Praha : Czech and Slovak Crystallographic Association, 2004 -- ISBN 1211 5894
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Techology -- Praha : Czech and Slovak Crystallographic Association, 2008 -- ISBN 1211 5894
Materials, Technologies and Practice in Historic Heritage Structures -- Dordrecht; New York : Springer -- ISBN 978-90-481-2683-5
Materiály
Materialy 38. Sympozjum Speleologicznego -- Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, 2004
Materialy 40. Sympozjum Speleogicznego, Sitkówka-Nowiny -- Kraków : Instytut ochrony przyrody ; Polska Akademia Nauk, 2006
Materiály, č. 10
Materiály konference Cement - Vápno SV.CEVA Přerov `98 : European Cement Association CEMBEREAU, 1998
Materialy konferencyjne. Przewodnik sesji terenowych. Streszczenia referatów i posterów -- Warszawa : Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego, 1996
Materialy konferencyjne. Streszczenia referatów i posterów -- Krakow : Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW, 2006 -- ISBN 83-922218-4-2
Materialy meteorologiceskich issledovanij, No. 15: Problemy klimata -- Moskva : Rossijskaja Akademija nauk, 1993
Materialy XIV meždunarodnogo simpoziuma "Ekologo-fiziologičeskije problemy adaptaciji" -- Moskva : RUDN, 2009
Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd -- Ostrava : Československá společnost pro mineralogii a geologii, 1983
Mathematical Models and Methods in Modern Science. Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS ´12) -- Porto : WSEAS Press, 2012