Listování
od 

Messel ein Pompeji der Palaontologie -- Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, 1998
Městečko Lednice -- Lednice : Obec Lednice, 2004 -- ISBN 80-7275-055-0
Město a intelektuálové od středověku do roku 1848 -- Praha : Scriptorium, 2008 -- ISBN 978-80-86852-27-0
Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2008 -- ISBN 978-80-86852-27-0
Město a povodeň / Bíza, P., Dráb, A., Grauová, M., Gřegorčík, J., Holý, A., Hubáček, P., Kocián, J., Kolejka, J., Konvička, M., Kopáčik, G., Kubík, M., Kynčl, M., Lhotáková, Z., Malý, M., Milerski, R., Navrátilová, A., Pavlovský, L., Polešáková, M., Přikryl, Z., Říha, J., Schmeidler, K., Simpson-Ledvinka, M., Sklenář, V., Štěrba, O., Vaishar, Antonín, Wittmann, M., Zapletal, R., Zimová, J. -- Brno : ERA group, s.r.o., 2002 -- ISBN 80-86517-38-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Město Brno v širších souvislostech -- Brno : Regiograph, 1999
Město Brno v širších souvislostech / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : UGN, 1999 -- ISBN 80-901844-6-4
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metadata - description of the CGS data sources (web page of the portal of the Czech Geological Survey)
Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby) / Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Moravcová, Olga, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace / Kafka, Štěpán, Karbušická, Stanislava, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Moravcová, Olga, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře -- Brno : VUT, 2007
Metakaolin 2008 -- Brno : Vysoké učení technické Brno, 2008
Metakaolin 2009 -- Brno : VUT v Brně Fakulta stavební Ústav chemie, 2009
METAL 2006 -- Ostrava : Tanger, 2006
Metalliferous black shales : excursion guide -- Praha : Ústřední ústav geologický, 1987
Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia -- Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1988
Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia (1. National Working Seminar). Metalliferous Black Shales - Project IGCP No. 254. [MS] -- Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1988
Metallogenetische Untersuchungsergebnisse aus dem Erzgebirge (Krušné hory)
Metallogeny 2000: Review and perspectives -- Nancy, Francie : Université Henri Poincaré - Nancy 1
Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Cerrelation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví -- Praha : Guliver, 1992