Listování
od 

Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- Brno : MU Brno, 2014
Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách IX -- Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006
Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech. -- Průhonice : VÚKOZ, 2008
Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace -- Most : Výzkumný ústav hnědého uhlí, 2003
Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita -- Most : Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, 2003
Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků -- Ostrava : VŠB-TU, 2006
Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin -- Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2008
Mezinárodní seminář Geohazardy a přeshraniční spolupráce ve Střední Americe, Managua, Nicaragua
Mezinárodní vědecká konference -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1995
Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika. -- Ostrava : VŠBTU, 1995