Listování
od 

Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov / Blecha, Vratislav, Mrlina, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov / Blecha, Vratislav, Mrlina, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze / Blecha, Vratislav, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9 / Blecha, Vratislav, Chalupník, Tomáš, Karous, Miloš, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí -- Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2011
Mikroklima porostů. Sborník ze semináře -- Praha : ČHMÚ, 2003
Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007 / Lisá, Lenka -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikroskopie 2000 -- Praha : ČVUT Praha, 2000 -- ISBN 80-01-02244-7
Mikroskopie 2002. Sborník přednášek -- Praha : ČVUT, 2002
Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book -- Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 -- ISBN 80-901904-8-0
Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela -- Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno -- ISBN 80-86023-55-9
Milešovka a milešovský region -- Praha : Academia, 2005
mimo edice
Min. Society of Poland, Spec. Papers : -, 1999
Mine Closure 2008 -- Perth : Australian Centre for Geomatics, 2008 -- ISBN 978-0-9804185-6-9
Mine Closure 2009 -- Perth : Australian Centre for Geomechanics, 2009 -- ISBN 978-0-9804185-9-0
Mine Planning and Equipment Selection 1997 -- Rotterdam : Balkema, 1997