Listování
od 

Mineralogia - Special Papers, vol. 32 -- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2008
Mineralogia Polonia -- Krakow : Wydawnitcwo Naukowe Akapit, 2006 -- ISBN 1896-2203
Mineralogia Polonica - Special Papers , 2006
Mineralogia, Special Papers: Fourth VENTS Field Workshop, Abstract volume and field trip guide -- Kraków : Mineralogical Society of Poland, 2009
Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004 -- Bratislava, 2004
Mineralogic analysis of samples from karst sediments in Slovenia, 4. : final report / Bosák, Pavel, Otoničar, B., Skála, Roman, Zupan Hajna, N. -- Praha ; Postojna : Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i. ; Karst Research Institute, SRC SASU, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogical changes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment / Adamcová, Jana, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogical Magazine -- Twickenham : Mineralogical Society, 2011 : Mineralogical Society, 2011
Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts -- Middlesex, England : Mineralogical Society, www.minersoc.org, 2013
Mineralogical Society of Poland, Special Papers, -- Krakow, 2001
Mineralogical Society of Poland, Special papers, 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland -- Warszawa, Polsko : Polish Academy of Sciences, 2001 -- ISBN ISSN-0867-7360
Mineralogical Society winter conference : mineralogy and the environment : 7-8 January 1999 Aberdeen -- [S.l.] : [s.n], 1999?
Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov -- Bratislava : Univerzita Komenského a Slovenská mineralogická spoločnosť, 2013 -- ISBN 978-80-223-3395-5
Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti / Kubina, Lukáš, Martinec, Petr, Ščučka, Jiří, Vavro, Leona -- Ostrava : ARCADIS Geotechnika, a.s., Praha, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mineralogické a strukturní změny v bentonitové bariéře během experimentu Mock-Up-CZ
Mineralogické změny v bentonitové bariéře během experimentu Mock-Up-CZ.
Mineralogicko-petrologické sympózium Magurka 2000 -- Bratislava : Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000
Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- Praha : USMH, 1996
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ / Koubová, Magdaléna, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)