Listování
od 

Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- Praha : USMH, 1996
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ / Koubová, Magdaléna, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogico-petrologické Sympózium Magurka '2000, Program, Abstrakty, Exkurzný sprievodca -- Bratislava : Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000
Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce / Šrein, Vladimír -- Praha : USMH, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- Brno : Geofyzika, 1983
Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity, 2002 -- ISBN 80-244-0454-0
Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002 -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci -- ISBN 80-244-0454-0
Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- Olomouc : Universita Palackého , 2006 -- ISBN 80-244-1560-7
Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- Praha : Český geologický ústav, 1994 -- ISBN 80-7075-161-4
Mineralogy for the New Millenium -- Edinburgh, Skotsko : IMA
Minerals deposits: From their origin to their environmental impacts -- Rotterdam : A. A. Balkema, 1995
Minerals, metals and the environment 2 -- Praha : Institution of Mining and Metallurgy, 1996
Minerals, metals and the environment II - Papers presented at the 'Minerals, metals and the environment II' conference, organized by the Institution of Mining and Metallurgy and held in Prague from 3 to 6 September, 1996 -- London : Institution of Mining and Metallurgy, 1996 -- ISBN 1-870706-31-5
Minerály Y, REE, Nb, Ta, Ti, W, Zr v systému granit- pegmatit / Škoda, Radek, 2008
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Minerel resources assesment in Central Bohemian region.
Minerel resources assesment in Hradec Králové region.
Mining and environmental geophysics -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2003
Mining and the Environment in Africa. - Proceedings ot the inaugural Workshop of the IGCP/SIDA Project No. 594, Kitwe, Zambia, October 17th-18th, 2011 -- Prague : Czech geological survey, 2011 -- ISBN 978-80-7075-119-0
Mining Heritage in Czechia - the Excursion Guide. Conference 3rd Annual Meeting of Europamines / Štědrá, Veronika -- Česká geologická služba : Česká geologická služba, 2007
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)