Listování
od 

Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů / Vilhelm, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu / Koníček, Petr -- Ostrava : VŠB - TU Ostrava, FAST, 2008
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů / Souček, Kamil -- Ostrava, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti praktického využití semikvantitativního programu QUANTAS v laboratoři RFA (poster) / Kopecká, Milada -- Brno : Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Brno, 2007 -- ISBN 80-903732-2-4
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí / Blecha, Vratislav, Hanžl, Pavel, Kněz, Jaroslav, Kobr, Miroslav, Matolín, Milan, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011) / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Dušek, Karel, Godány, Josef, Knésl, Ilja, Mašek, Dalibor, Petáková, Zdeňka, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Šrein, Vladimír, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti využití skupiny Acritarcha v Ordoviku / Fatka, Oldřich, 2000
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
MPES 2005 and CAMI 2005. Proceedings of the fourteenth international symposium on mine planning and equipment selection (MPES 2005) and fifth international conference on computer applications in the minerals industries (CAMI 2005) -- Irvine : Reading Matrix, 2005
Můj kousek Země 2012 / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Maděra, Petr, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Můj kousek Země 2013 / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Maděra, Petr, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Multifunctional Rural Development -- Brno : MU , 2012
Multifunctional Rural Development -- Brno : MU Brno, 2012 -- ISBN 978-80-7375-642-0
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Munchner geologische Hefte.. B.
MUNIBE
Museo 19
Mušov 1279-2000 -- Pasohlávky : Obec Pasohlávky -- ISBN 80-902863-0-5
Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. -- Brno : Moravské zemské muzeum -- ISBN 978-80-7028-352-3
MutaMorphosis: Challenging Arts and Sciences : conference proceedings -- Prague : International Centre for Art and New Technologies , 2009
Muž z ledovce, Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 1998. Z němčiny přeložili H. a V. Salačovi, 290 stran, / Spindler, Konrad
My first meeting with a stone