Listování
od 

Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli 2. / Červenka, Václav, Dvořák, Josef, Macek, Jan, Traxler, Ladislav -- Praha : Academia, 2008 -- ISBN 978-80-200-1667-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: NM
Mountain Risks: From Prediction to Management and Governance -- New York : Springer, 2014
Movement of reserves at reserved mineral deposits in years 2003-2012
Moving Boundaries VII -- Southampton, Boston : WIT Press -- ISBN 1-85312-987-9
Moving plates and melting icecaps : processes and forcing factors in geology . abstract book -- Brussels : Geologica Belgica, 2012
Možné souvislosti mezi zemětřesnými roji a seismicitou indukovanou při injektáží kapalin / Fischer, Tomáš, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná / Dvořáček, J., Hudeček, V., Konečný, Petr, Petroš, V., Ptáček, Jiří, Slivka, V., Šancer, J., Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti geologického ukládání CO2 ve slaných kolektorech středních Čech. EU Geocapacity WP 2.1, případová studie
Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů / Vilhelm, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu / Koníček, Petr -- Ostrava : VŠB - TU Ostrava, FAST, 2008
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů / Souček, Kamil -- Ostrava, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti praktického využití semikvantitativního programu QUANTAS v laboratoři RFA (poster) / Kopecká, Milada -- Brno : Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Brno, 2007 -- ISBN 80-903732-2-4
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí / Blecha, Vratislav, Hanžl, Pavel, Kněz, Jaroslav, Kobr, Miroslav, Matolín, Milan, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011) / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Dušek, Karel, Godány, Josef, Knésl, Ilja, Mašek, Dalibor, Petáková, Zdeňka, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Šrein, Vladimír, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti využití skupiny Acritarcha v Ordoviku / Fatka, Oldřich, 2000
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
MPES 2005 and CAMI 2005. Proceedings of the fourteenth international symposium on mine planning and equipment selection (MPES 2005) and fifth international conference on computer applications in the minerals industries (CAMI 2005) -- Irvine : Reading Matrix, 2005
Můj kousek Země 2012 / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Maděra, Petr, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Můj kousek Země 2013 / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Maděra, Petr, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Multifunctional Rural Development -- Brno : MU , 2012
Multifunctional Rural Development -- Brno : MU Brno, 2012 -- ISBN 978-80-7375-642-0
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG