Listování
od 

Nábřeží Edwarda Beneše - oprava pobřežní zdi a silniční rampy / Bárta, Jaroslav, Blecha, Vratislav, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení -- Praha : Česká geologie, 2011
Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení / Kalenda, Pavel, Kopf, T., Málek, Jiří, Neumann, L., Ostřihanský, L., Procházka, V., Skalský, Lumír, Wandrol, I. -- Praha : Česká geologie, 2011 -- ISBN 978-80-905126-0-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích / Musil, Rudolf -- Brno : MU, 2002
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK / Godány, Josef, Poňavič, Michal, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov / Godány, Josef, Mašek, Dalibor, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Nano Ostrava 2013 -- Ostrava : VŠB-TUO, 2013
NANOCON 2009 - 1st Conference with International Participation -- Ostrava : TANGER, s.r.o, 2009
Nanofibers for the 3rd millennium - Nano for lifeTM -- Liberec : ELMARCO, 2009
Nanofosilie boreální a tethydní bioprovincie ve svrchním senonu Západních Karpat a jejich biostratigrafický význam / Švábenická, Lilian -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Nano´02 -- Ostrava : Repronis -- ISBN 80-7329-027-8
NARMS-TAC 2002. Mining and tunnelling innovation and opportunity. Proceedings. 1 -- Toronto : University of Toronto, 2002
Národní geovědní bibliografie / Binko, Richard, Breiterová, Hana, Horák, A., Hučín, I., Kybal, Martin, 2010
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Národní klimatický program.
Národní muzeum Praha - Průvodce: Přírodovědecké muzeum -- Praha : Národní muzeum, 1999 -- ISBN 80-7036-052-6
Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností / Valečka, Jaroslav, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Nástroj pro výběr hodnot z číselníků / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Skarková, Helena, Steinová, Marika, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop / Paleček, Martin, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)