Listování
od 

Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Nano Ostrava 2013 -- Ostrava : VŠB-TUO, 2013
NANOCON 2009 - 1st Conference with International Participation -- Ostrava : TANGER, s.r.o, 2009
Nanofibers for the 3rd millennium - Nano for lifeTM -- Liberec : ELMARCO, 2009
Nanofosilie boreální a tethydní bioprovincie ve svrchním senonu Západních Karpat a jejich biostratigrafický význam / Švábenická, Lilian -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Nano´02 -- Ostrava : Repronis -- ISBN 80-7329-027-8
NARMS-TAC 2002. Mining and tunnelling innovation and opportunity. Proceedings. 1 -- Toronto : University of Toronto, 2002
Národní geovědní bibliografie / Binko, Richard, Breiterová, Hana, Horák, A., Hučín, I., Kybal, Martin, 2010
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Národní klimatický program.
Národní muzeum Praha - Průvodce: Přírodovědecké muzeum -- Praha : Národní muzeum, 1999 -- ISBN 80-7036-052-6
Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností / Valečka, Jaroslav, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Nástroj pro výběr hodnot z číselníků / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Skarková, Helena, Steinová, Marika, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop / Paleček, Martin, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.) -- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009 -- ISBN 978-80-223-2643-8
National Earth sciences bibliography
National Geographic Česko
national representative of the Czech Republic in the European Mineralogical Union (EMU)
national representative of the Czech Republic in the European Mineralogical Union (EMU) / Novák, Milan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
NATO Science Series.. Series II. Mathematics, physics and chemistry.