Listování
od 

Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II -- Hodonín : Moravské naftové doly, 1995
Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru -- Hodonin : Moravske naftove doly, 1993
Nové výzvy pro geografii. Sborník abstraktů -- Brno : PF MU Brno, 2012
Novinky pro členy SGA - Novinky z jednání SGA Councilu.
Novinky pro členy společnosti SGA - Novinky z jednání SGA Councilu.
Novinky ve společnosti SGA
Novinky ve společnosti SGA - Novinky z Councilu.
Novinky ve společnosti SGA - Novinky z jednání SGA Councilu.
Novinky ze společnosti SGA - Novinky z jednání SGA Councilu.
Nový přehled biologie -- Praha : Scientia, 2003 -- ISBN 80-86960-23-4
Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych -- Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, Kraków, 2009
Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia -- Kraków : AGH, 2007
Nowoczesne metody eksploatacji wegla skal zwiezlych -- Krakow : Adademia Górniczo Hutnicza Jm. Stanislawa Staszica w Krakowie, 2013
NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně - Desinfekce mikrobiálního napadení aragonitové výzdoby na Oponě v ZAJ / Geršl, Milan, Novák, Martin, 2004
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek -- Ostrava : VŠB TU, 2003
Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek -- Ostrava : VŠB TU, 2003 -- ISBN 80-248-0255-4
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubulee of Ivo Marek -- Ostrava : VŠB TU, 2003
Numerical Mathematics and Advanced Applications. Proceedings of ENUMATH 2003 the 5th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Prague, August 2003 -- Berlin : Springer, 2004
Numerical Method in Geotechnical Engineering -- Norvegian University of science and technology : Taylor & Francis Inc, 2010 -- ISBN 978-0-415-59239-0
Numerical methods in elasto-plasticity / Blaheta, Radim -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1999 -- ISBN 80-902465-8-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG