Listování
od 

Numerical methods in elasto-plasticity / Blaheta, Radim -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1999 -- ISBN 80-902465-8-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerical methods in geotechnical engineering -- Leiden, The Netherlands : A. A. Balkema, 1994 -- ISBN 0-415-40822-9
Numerical methods in geotechnical engineering NUMGE 2002 -- Paris : Presses de 1ENPC/LCPC, 2002
Numerical Methods in Geotechnical Engineering. Proceedings of the third European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering - ECONMIG 94 -- Rotterdam : Balkema, 1994
Numerical Models in Geomechanics. Proceedings of the 7th International Symposium on numerical models in geomechanics - NUMOG 7 -- Rotterdam : Balkema, 1999
Numge 2002. 5th European Conference - Numerical Methods in Geotechnical Engineering -- Paris : Presses de l´école nationale des Ponts et chaussées, 2002
O drahých kamenech -- Příbram : Komitét sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1986
O počátku, cestě a znamení časů : úvahy o vědě a vědění -- Praha : Malvern, 2007 -- ISBN 978-80-86702-26-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- Olomouc : Krajské vlastivědné museum, 1981
O smyslu vědy / Petáková, Zdeňka -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-7075-737-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí -- Týn nad Vltavou : Česká nukleární společnost, 1999
Obec Kostice -- Kostice : Obec Kostice, 2013
Obec Vranovice -- Vranovice : Obec Vranovice, 2007 -- ISBN 80-903759-1-X
Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl / Straka, Pavel -- Litomyšl : Škola restaurování a konzervačních technik, 1994
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky / Schenk, Vladimír -- Řež : Ústav jaderného výzkumu, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Hladil, Jindřich, Janečka, Jiří, Štorch, Petr, Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen (Mitteleuropa) / Knobloch, E., Konzalová, Magda, Kvaček, Z. -- Praha : Český geologický ústav, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oberkarbon - Untertrias in Zentraleuropa: Prozesse und ihr Timing -- Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2002
Objections, principles, South Bohemian Region, environment, public hearing
Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov