Listování
od 

Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Hladil, Jindřich, Janečka, Jiří, Štorch, Petr, Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen (Mitteleuropa) / Knobloch, E., Konzalová, Magda, Kvaček, Z. -- Praha : Český geologický ústav, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oberkarbon - Untertrias in Zentraleuropa: Prozesse und ihr Timing -- Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2002
Objections, principles, South Bohemian Region, environment, public hearing
Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov
Objections to the modified design and development principles in the preamble of the Hradec Králové region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 01.02 2011 in Hradec Kralove
Objections to the modified design and development principles in the preamble Ústí region, including the evaluation of its impact on the environment, based on the public hearing held on 22.11 2010 at the Regional Office Central Library
Oblast Staré Město - Geoturistické zajímavosti / Pecina, Vratislav -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-818-2
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Oblast Žulová - Geoturistické zajímavosti / Pecina, Vratislav -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-822-9
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup -- Newbury : The Nature Conservation Bureau Limited, 1996 -- ISBN 1-900-442-12-4
Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011) / Geršl, Milan, Zelenková, Kateřina, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)