Listování
od 

Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5 / Bonczek, Č., Holečko, J., Konečný, Petr, Koníček, P., Przeczek, A., Ptáček, Jiří, Stoniš, M., Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Od Ještěda k Troskám
Od Ria k New Yorku : Konference OSN o životním prostředí. Planeta roč. 6, č. 1 -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998
Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec / Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje / Adamcová, Jana, Godány, Josef, Rambousek, Petr, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701) / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství / Buda, Jan, Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové / Godány, Josef, Seifert, Antonín, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce / Godány, Josef, Večeřa, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov / Godány, Josef, Mašek, Dalibor, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800) / Adamcová, Jana, Godány, Josef, Rambousek, Petr, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky / Buda, Jan, Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje / Godány, Josef, Pecina, Vratislav, Starý, Jaromír, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj / Daněk, T., Hudeček, V., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Žůrek, P. -- Ostrava : Muzeum Sokolov, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj / Daněk, T., Hudeček, V., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Žůrek, P. -- Ostrava : Okresní muzem Sokolov, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Seifert, Antonín, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné / Bohdálek, Petr, Brož, M., Cajz, Vladimír, Godány, Josef, Kycl, Petr, Rambousek, Petr, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Uličný, David, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA) / Godány, Josef, Kryštofová, Eva, Pecina, Vratislav, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch / Čurda, Jan, Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)