Listování
od 

Ochrana geologických lokalit na okresech Praha-západ, Mělník a Mladá Boleslav. VaV610/196-56/03/15 / Cílek, Václav -- Rozvojová 135, Praha 6 : Geologický ústav AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochrana krajinného rázu -- Praha : Nakladatelství Naděžda Skleničková, 2006
Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- Praha : Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, 1987
Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie -- Bratislava : Dom techniky ZS VTS, 2002
Ochrana ovzdušia 2009. Zborník -- Bratislava : Kongres management, 2009
Ochrana přírody
Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2 -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2012
Ochrana území postihnutých prírodnými ničivými pohromami -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007 -- ISBN 978-80-228-1803-2
Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5 / Bonczek, Č., Dvorský, P., Holečko, J., Konečný, Petr, Koníček, P., Przeczek, A., Ptáček, Jiří, Stoniš, M., Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5 / Bonczek, Č., Holečko, J., Konečný, Petr, Koníček, P., Przeczek, A., Ptáček, Jiří, Stoniš, M., Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Od Ještěda k Troskám
Od Ria k New Yorku : Konference OSN o životním prostředí. Planeta roč. 6, č. 1 -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998
Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec / Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje / Adamcová, Jana, Godány, Josef, Rambousek, Petr, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701) / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství / Buda, Jan, Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové / Godány, Josef, Seifert, Antonín, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce / Godány, Josef, Večeřa, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov / Godány, Josef, Mašek, Dalibor, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800) / Adamcová, Jana, Godány, Josef, Rambousek, Petr, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)